Opublikowano: 1 lipca 2022
choroba

Choroby zakaźne stanowią bardzo szeroką grupę dolegliwości, z którymi musi zmagać się niemal całe społeczeństwo. Takim hasłem określa się różne schorzenia, do których rozwoju dochodzi na skutek obecności konkretnego czynnika zakaźnego wewnątrz ustroju człowieka lub zwierzęcia. Wśród tej grupy wymienia się obecne w środowisku patogeny, czyli wirusy, bakterie oraz grzyby, które mnożąc się, prowadzą do rozwoju konkretnej choroby zakaźnej.

Jedną z dolegliwości zakaźnych, która może okazać się groźna dla zdrowia, jest róża. To niebezpieczne schorzenie objawiające się obecnością ostrego stanu zapalnego skóry i tkanki podskórnej. Główne cechy charakteryzujące tę jednostkę to szybki postęp i zaostrzenie objawów oraz trudna do zbicia gorączka. Czym jest róża, choroba? Jak się zaraża tym schorzeniem?

Choroba róża – podstawowe informacje

Choroba róża, o której więcej można przeczytać na stronie https://www.centrumflebologii.pl/pl/niewydolnosc-limfatyczna/roza , jest dolegliwością zakaźną. Z jej rozwojem najczęściej zmagają się niemowlęta oraz dzieci, a także osoby dorosłe, które ukończyły 60. rok życia. Główny czynnik prowadzący do rozwinięcia się choroby stanowi rozwój i namnożenie się bakterii – a konkretniej paciorkowców. Róża ma charakter bakteryjny, a objawy pojawiają się na skórze oraz tkance podskórnej, co może być niebezpieczne dla zdrowia i ogólnej kondycji organizmu pacjenta.

Obraz kliniczny róży jest dość charakterystyczny. Po zakażeniu się bakterią z rodziny paciorkowców i ich namnożeniu dochodzi do zmian patologicznych, które uwidaczniają się na skórze oraz tkance łącznej. Róża pojawia się nagle, a pierwszym symptomem zazwyczaj jest zwiększenie ciepłoty ciała, czyli gorączka. Pacjent może również doświadczyć takich symptomów, jak dreszcze, bóle głowy, a dodatkowo zmęczenie i ogólne rozbicie. Skóra objęta zakażeniem staje się silnie zaczerwieniona, niekiedy wręcz purpurowa. Jej powierzchnia może być tkliwa, bolesna, a także dość napięta oraz błyszcząca. Obszary objęte różą wyróżniają się dość nieregularnym kształtem rozwijającej się zmiany zapalnej, która jest widocznie odgraniczona od zdrowej skóry.

Róża, choroba zakaźna – jak można się zarazić?

Jeśli chodzi o różę jako chorobę, jak można się zarazić? To dolegliwość o charakterze zakaźnym, dlatego zmiany zapalne są przenoszone z człowieka na człowieka. Aby doszło do rozwoju schorzenia, dana osoba musi doświadczyć zakażenia bakterią z rodziny paciorkowców, która po namnożeniu się w głębszych partiach skóry oraz naskórku jest chorobotwórcza. 

Do zakażenia bakterią, czego efektem jest rozwój róży, najczęściej dochodzi poprzez:

  • bezpośredni kontakt pacjenta z inną osobą-nosicielem bakterii prowadzącej do wywołania choroby,
  • mechaniczne lub chemiczne uszkodzenie naskórka będącego barierą ochronną organizmu, co ułatwia bakteriom dostanie się i namnożenie w skórze oraz tkance łącznej. 

Warto wiedzieć, że na rozwój choroby narażone są osoby zmagające się z obniżoną odpornością, czyli nosiciele wirusa HIV, dzieci oraz cukrzycy. Wszelkie uszkodzenia skóry nawet o niewielkim stopniu zaawansowania mogą być otwartymi wrotami dla bakterii, które wywołują różę.

Leczenie róży – co warto wiedzieć?

Specjalistami zajmującymi się diagnozowaniem róży są lekarz internista lub dermatolog. Czynniki decydujące o rozpoznaniu schorzenia stanowią obraz kliniczny choroby oraz przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, który umożliwia lekarzowi poznanie dodatkowych objawów towarzyszących zakażeniu. W przypadku wątpliwości specjalista zleca dodatkowe badanie laboratoryjne, co pozwala poznać bakterię prowadzącą do rozwoju schorzenia.

Leczenie róży jest złożonym procesem ze względu na rozległość i głębokość stanu zapalnego. W pierwszej kolejności lekarze stosują antybiotykoterapię, która stanowi najskuteczniejszą metodę pozwalającą zwalczyć bakterie odpowiedzialne za rozwój róży. Warto pamiętać, że jedynie ścisła współpraca pacjenta z lekarzem prowadzącym daje szansę na przeprowadzenie efektywnego leczenia oraz szybką rekonwalescencję.