Opublikowano: 6 lutego 2022
nauczyciel

Nauczyciele wspomagający zatrudnieni są w placówkach oświatowych, które kształcą dzieci z niepełnosprawnościami lub posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Niemniej jednak warto zastanowić się, jak zostać nauczycielem wspomagającym oraz kto może zajmować takie stanowisko?

Kim jest nauczyciel wspomagający?

Wiele osób ma problem z prawidłowym zrozumieniem definicji nauczyciela wspomagającego. W ogólnej opinii jest to osoba, która pomaga pedagogowi w prowadzeniu zajęć, a więc nauczyciel wspomagający traktowany jest niczym pomoc bądź asystent. Tymczasem, aby zostać wsparciem, nie trzeba spełniać żadnych szczególnych warunków, lecz aby zostać nauczycielem wspomagającym – już tak. Jakie kwalifikacje ma nauczyciel wspomagający?

Jest to osoba, która ukończyła studia wyższe i posiada uprawnienia do pracy w danej placówce, na przykład w przedszkolu bądź w szkole podstawowej. Co więcej, nauczyciel wspomagający musi ukończyć studia wyższe, podyplomowe bądź kurs kwalifikacyjny, który uprawnia go do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Bardzo ważne jest tutaj doświadczenie zawodowe, choć prawo nie określa, w jaki sposób ma być ono zdobyte oraz ile dokładnie ma wynosić. Teoretycznie więc nauczyciel może zdobyć je podczas praktyk zawodowych, które musi obowiązkowo odbyć, aby uzyskać niezbędne do wykonywania zawodu kwalifikacje. 

Kto może być nauczycielem wspomagającym i jakie są jego obowiązki?

Do podstawowych obowiązków nauczyciela wspomagającego należy kompletowanie materiałów, za pomocą których dzieci niepełnosprawne intelektualnie mogą zdobywać wiedzę. Materiały dydaktyczne przekazywane są nauczycielowi, który prowadzi zajęcia bądź lekcje. Z nim również konsultowane są metody, jakie w konkretnych przypadkach mogą przynieść zadowalające efekty. Chodzi przede wszystkim o to, jak dotrzeć do dzieci, które niekoniecznie są zainteresowane współpracą. Nauczyciel wspomagający ocenia również postępy w nauce oraz ewentualne pogłębianie się choroby. Jego zadaniem jest wspierać nie tylko nauczyciela prowadzące lekcje, ale również rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Rodzice również muszą posiąść wiedzę na temat tego, jak postępować ze swoimi pociechami oraz jak wspomagać ich edukację. Czasami nauczyciel wspomagający pracuje indywidualnie z danym uczniem, jeśli wymaga tego jego aktualna sytuacja. Z drugiej jednak strony nie prowadzi on nauczania indywidualnego w pełnym tego słowa rozumieniu. Pozostaje pytanie, kto może być nauczycielem wspomagającym? Poza tym, że kandydat na to stanowisko musi mieć odpowiednie przygotowanie merytoryczne, to powinien cechować się cierpliwością, umiejętnością współpracowania, chęcią dzielenia się wiedzą i spostrzeżeniami. Niestety, najczęściej kompetencje te nie są badane przez dyrektorów, którzy muszą zatrudnić nauczyciela wspomagającego w swojej placówce. 

Nauczyciel wspomagający bez kwalifikacji?

Potocznie mówi się, że nauczycielem wspomagającym może zostać każdy. Okazuje się, że nie jest to do końca prawda, bowiem niemożliwe jest zatrudnienie nauczyciela wspomagającego bez kwalifikacji. Musi on spełniać ustawowe warunki – dyplom ukończenia studiów wyższych czy dokumenty potwierdzające przygotowanie do pracy w danej placówce są sprawdzane przez każdego dyrektora. Zazwyczaj nauczyciel wspomagający jest mylony z pomocą nauczyciela, dlatego tak wiele osób uważa, że może nim zostać każdy.

Tymczasem warto mieć świadomość, że od nauczyciela wspomagającego często wymaga się więcej niż od „zwykłego” pedagoga. W sytuacji, gdy niemożliwe jest znalezienie w pełni kompetentnej osoby na to stanowisko, dyrektor szkoły może, za zgodą kuratora, zatrudnić  kandydata, który nie spełnia wszystkich warunków. Niemniej jednak każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a dyrektor – bez zgody odpowiedniego organu – nie może we własnym zakresie podejmować tego rodzaju decyzji. Kandydaci na nauczycieli wspomagających powinni więc zacząć od zdobycia solidnego przygotowania do wykonywania zawodu.