Opublikowano: 16 września 2020

Każda droga znajdująca się na terenie zabudowanym, powinna być dobrze oświetlona. Światło musi charakteryzować się odpowiednim poziomem natężenia oraz podkreśleniem otoczenia w taki sposób, aby nie zniechęcały do nocnych spacerów. Nie możemy wciąż obawiać się, że będziemy ofiarami przestępstwa.

Z początku najważniejsze było oświetlanie jezdni, ponieważ koncentrowano się na płynności, szybkości i wygodzie ruchu drogowego. Dziś jednak podstawowe znacznie stanowi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, zarówno na chodnikach i przejściach drogowych. Oświetlenie ma nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa, zmniejszyć ryzyko przestępstw i aktów wandalizmu. Dla miasta istotne jest kreowanie odrębnego wizerunku i tożsamości. Dodatkowo rola oświetlenia ulicznego sprowadza się do stworzenia przyjaznego obrazu wieczorno-nocnego, który zmienia się w zależności od sytuacji i życzeń. Niewątpliwie jest elementem architektury urbanistycznej miasta, stanowiącym część codziennego otoczenia oraz będącym okazją dla licznych wydarzeń tj. festiwale światła.

Rewolucja nowoczesnego oświetlenia LED, otworzyła nowe możliwości w aranżacjach ulicznych. Pozwala na stworzenie niezawodnych instalacji, przy jednoczesnej energooszczędności. Zapewnia bezpieczeństwo przechodzącym, a także zmniejsza ryzyko występowania wypadków. Charakteryzuje się inteligentnym systemem sterowania, dodatkowo oszczędzając energię wtedy, kiedy źródło światła nie jest nam potrzebne. Poprzez takie rozwiązania zużycie węgla zmniejszyło się o 80 procent, dzięki czemu negatywny wpływ na środowisko naturalne został zminimalizowany. Oświetlenie ledowe charakteryzuje się niskimi nakładami inwestycyjnymi i niskimi kosztami utrzymania. Jest bardzo trwałe, nie emituje niepotrzebnie światła w górną półprzestrzeń. W przypadku oświetlenia drogowego, istotne jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa, ale i efektu wizualnego. Miasto ma przyciągać do siebie ludzi, również przyjezdnych, a oświetlenie w tym aspekcie ma niebagatelne znaczenie. Powinno zapewniać równomierne rozproszenie oraz widoczność wzrokową jak najdalej.

Dla oświetlenia istotne znaczenie ma bezpieczeństwo pojazdów oraz pieszych, a znajduje to podstawy w licznych normach krajowych i zagranicznych. Opierając się o przepisy, należy dostosować oświetlenie do miejskich przestrzeni oraz wybrać klasę oświetlenia. Unia Europejska nałożyła dodatkowe dyrektywy, na podstawie których państwa powinny podnieść oszczędność energetyczną, stosując wspólną strategię. Chodzi o zrównoważony rozwój zasobów, na podstawie którego wprowadzono obowiązek oszczędzania 1 procentu energii rocznie. Przyniosło to ogromny wzrost popytu na drogowe oświetlenie energooszczędne. Całe przedsięwzięcie nie miałoby jednak sensu, gdyby oświetlenie przyczyniło się do zmniejszenia atrakcyjności miasta. Stworzenie spójnego, przyjaznego krajobrazu przyczyni się do przyciągnięcia turystów. Aranżacje świetlne szczególnie są szczególnie ważne w parkach, na placach i skwerach. Gdyby te miejsca były zaciemnione, nie wzbudziłyby naszego zainteresowania.