Opublikowano: 2 grudnia 2022
tomografia

Tomografia to jedno z podstawowych badań diagnostycznych, dzięki któremu możliwe jest skuteczne działanie celem poszukiwania i rozpoznawania wielu złóż. W ramach metod geofizycznych – geoelektrycznych korzysta się z wielu sposobów dokonywania pomiarów, jednak nie wszystkie są tak skuteczne, jak tomografia elektrooporowa. Może ona znajdować szerokie zastosowanie w ogólnych usługach geofizycznych. Przeczytaj, czym tak naprawdę jest tomografia elektrooporowa i gdzie można ją wykorzystywać w praktyce.

Co to jest tomografia elektrooporowa?

Współczesna geofizyka ma wiele do zaoferowania pacjentom nie tylko na gruncie wykorzystywanych technik wydobycia ewentualnych złóż. Aby dobrać odpowiednio skuteczny plan wydobycia, trzeba przecież zadać sobie trud związany z prawidłowym rozwiązaniem zagadki dotyczącej lokalizacji złoża. Obecnie wiele z nich nie byłoby możliwych do odkrycia, gdyby nie metody badawcze takie jak tomografia elektrooporowa. Jest to zdecydowanie jedna z najdokładniejszych metod elektrooporowych, łączących w sobie mechanizm profilowań elektrooporowych i sondowań geoelektrycznych. Sam proces przeprowadzania badania opiera się więc przede wszystkim na pomiarze zróżnicowania właściwości elektrycznych ośrodka. W zależności od indywidualnych dyspozycji, można na różne sposoby interpretować wyniki badań tomografii elektrooporowej. Do niedawna w ramach interpretacji stosowano jedynie wariant 2D, umożliwiający ukazanie przekroju ze zmiennością oporności wzdłuż profilu pomiarowego. Obecnie do interpretacji wyników tomografii elektrooporowej stosuje się również model 3D. Ta metoda zakłada wykonanie pomiarów wzdłuż wielu profili w różnych kierunkach. Dopuszczalne jest także wykorzystanie specjalnej siatki elektrod.

Tomografia elektrooporowa – zastosowanie

Wiedząc już, w jaki sposób przeprowadza się badania podczas wykonywania tomografii elektrooporowej oraz jakie są dostępne metody interpretacji wyników można pomyśleć o zastosowaniu tomografii tego typu. Można korzystać z tej metody przede wszystkim w geologii inżynierskiej. W takim zakresie bardzo często stosuje się tomografię elektrooporową do określania stabilności skarp i nasypów oraz badania stanu osuwisk. Z uwagi na odpowiedzialność za ogólne bezpieczeństwo takie zastosowanie tej metody jest bardzo ważne. Poprawne wykonanie badania daje możliwość swobodnej interpretacji wyników, z których można wyciągnąć jasne i czytelne wnioski. Wykonanie nowoczesnej tomografii elektrooporowej jest możliwe przy poszukiwaniu zapadlisk i pustek – jeśli takie znajdują się na wyznaczonym terenie, tomografia umożliwia ich zlokalizowanie.

Tomografia elektrooporowa w budownictwie i nie tylko

Lokalizowanie pustek oraz sprawdzanie stanu osuwisk to nie jedyne kwestie, jakie można rozwiązać przy wykorzystaniu tomografii elektrooporowej. Z uwagi na skuteczność tej metody jest ona stosowana w badaniach geotechnicznych, podczas których określa się stan techniczny budowli hydrotechnicznych i ziemnych. Firmy zajmujące się szeroko pojętą ochroną środowiska także korzystają z takiego badania.