Opublikowano: 2 grudnia 2020

Stworzenie bezpiecznego i zdrowego otoczenia dla pracowników, powinno być jednym z głównych założeń każdego właściciela firmy. Godne warunki zachęcą dobrych pracowników do zatrudnienia właśnie w Twojej firmie. Aspekt bezpieczeństwa, wiąże się nie tylko z obsługą maszyn czy pracą na wysokościach, ale także z zagrożeniem niewidocznym, a bardzo szkodliwym. Pyły, opary, dymy czy kurz powodują obniżenie efektywności pracowników, a także stwarzają realne zagrożenie dla ich zdrowia.

Czym jest wentylacja przemysłowa?

Wentylacja to system mechaniczny w obiekcie, który dostarcza świeżego powietrza z zewnątrz i usuwa zanieczyszczenia z wewnątrz. W miejscu pracy, wentylacja ma za zadanie kontrolę ilości zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu, poprzez usuwanie szkodliwych substancji z otoczenia pracownika, w celu stworzenia zdrowego środowiska pracy. Wentylacja może być naturalna poprzez otwarcie okna lub mechaniczna – wykorzystująca wentylatory lub dmuchawy. W przedsiębiorstwach przemysłowych wentylacja mechaniczna jest niezbędną koniecznością. Systemy przemysłowe mają za zadanie wypuszczanie danej ilości powietrza z określoną prędkością, przez co usuwane są niepożądane substancje toksyczne. Mimo iż zasada działania wszystkich   systemów wentylacyjnych jest taka sama, to każdy projekt jest indywidualnie dobierany do rodzaju pracy i częstotliwości usuwania zanieczyszczeń z miejsca pracy.

Cel wentylacji przemysłowej:

  1. Stały dopływ świeżego powietrza z zewnątrz.
  2. Utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności.
  3. Obniżenie ryzyka pożaru lub wybuchu.
  4. Uzyskanie kontroli nad ilością zanieczyszczeń w miejscu pracy.

Zastosowanie wentylacji obiektów przemysłowych, pozwala na kontynuowanie dotychczasowego procesu produkcji i praktyki pracy. W przeciwnym wypadku niezbędne byłoby dokonanie całkowitego remontu procesów, np. poprzez usuniecie niebezpiecznych substancji chemicznych, które wyeliminują zagrożenie związane z wdychaniem toksycznych oparów. Zmiany te zwykle są bardzo kosztowne, a czasem niemożliwe. Efektywna wentylacja, jest więc przyzwoitym i tańszym rozwiązaniem. Po zakończonym procesie produkcji, dobrze wykonany system wentylacji usuwa szkodliwe substancje w ciągu kilku minut, a nawet szybciej. Przed przystąpieniem do instalacji systemu wentylacyjnego, znajdź źródło zanieczyszczenia, aby w możliwie największy sposób zwiększyć wydajność układu.

Jak działa wentylacja przemysłowa?

Działanie wentylacji przemysłowej opiera się na dwóch etapach: doprowadzeniu świeżego powietrza i układu wydechowego. Cały układ składa się z wlotu powietrza, urządzenia filtrującego, urządzeń grzewczych i chłodniczych, wentylatorów, kanałów i rejestrów dystrybucji powietrza. Proces wentylacji jest uzależniony od jej rodzaju. Istnieją dwa typy wentylacji mechanicznej:

  • Wentylacja rozcieńczająca – usuwa zanieczyszczenia z powietrza, poprzez rozcieńczanie toksycznego powietrza z czystym, świeżym. Metoda wykorzystuje wentylatory zamontowane w  ścianach lub dachu obiektu. Ten rodzaj systemu sprawdza się, gdy zanieczyszczenie nie jest duże, a poziom skażenia niski lub umiarkowany. Wentylacja rozcieńczająca jest najlepszym wyborem przy mobilnych lub rozproszonych źródłach zanieczyszczeń.
  • Wentylacja wyciągowa – wychwytuje nieczystości i toksyczne powietrze u źródła lub w jego pobliżu i usuwa je na zewnątrz. Wymaga urządzenia, które będzie wyłapywać zanieczyszczenia u źródła. Chemikalia są przesuwane przez system, a wysokiej jakości filtry powietrza oczyszczają je w czasie przemieszczania. System ten sprawdza się w mocno skażonych obiektach i stanowiących duże zagrożenie dla pracowników i innych osób. Usuwa wiele rodzajów nieczystości, w tym opary metali i pyłu. Wymaga mniej energii do działania niż układy rozcieńczające.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest bardzo ważne dla efektywnego wykonywania pracy, dlatego wydajne systemy wentylacyjne są niezbędne. Wentylacja przemysłowa jest jedną z barier ochronnych, która pochłaniając szkodliwe substancje, zapobiega chorobom z nimi związanymi oraz zmniejsza ryzyko wypadków w pracy, a tym samym chroni Twoje pieniądze z tytułu odszkodowań.