Opublikowano: 5 maja 2022
alimenty

Zdarzają się sytuacje, w których małżonkowie nie są już zdolni w żaden sposób dłużej ze sobą współżyć, co sprawia, że sprawa rozwodowa ląduje na wokandzie sądowej. Niesie to ze sobą wiele przykrych konsekwencji, szczególnie w sytuacji, kiedy oprócz podziału majątku dochodzi również do podziału praw rodzicielskim, a także ustalenia obowiązku alimentacyjnego.

W jakim sądzie należy rozstrzygnąć sprawę?

Jeżeli mowa o rozstrzygnięciu sprawy o alimenty możemy usłyszeć je w postanowieniu rozwodowym wygłoszonym przez sąd okręgowy w Poznaniu. W przypadku, w którym z jakichś powodów zdecydujemy się w przyszłości wnioskować o zmiany (np. zmiana wysokości świadczenia lub jego zniesienie) lub dochodzić wyroku inaczej niż w sprawie rozwodowej powinniśmy udać się z kolei do sądu rejonowego.

Co ma wpływ na wysokość alimentów?

Ustalenie odpowiedniej i satysfakcjonującej obie strony wysokości alimentów bez wątpienia nie jest prostym zadaniem. W tym celu należy przede wszystkim uwzględnić oraz odpowiednio, w miarę możliwości, udokumentować wszelkie wydatki niezbędne z zaspokajaniem potrzeb dziecka. Mowa tutaj zarówno o wydatkach związanych z życiem codziennym, jak np. koszty czynszu, wyżywienia, opłat za media  (woda, prąd czy gaz) w części przypadającej na dziecko jak i jego indywidualne potrzeby związane z edukacją (podręczniki oraz przybory szkolne) czy rozwijaniem zainteresowań (koszty ponoszone np. w wyniku przynależności do klubu sportowego).

Drugim istotnym czynnikiem są możliwości zarobkowe oraz majątkowe strony zobowiązanej do pokrycia świadczenia. Oznacza to, że sąd bierze pod uwagę nie tylko aktualne dochody rodzica, lecz także jego majątek i dotychczasowe oszczędności mogące stać się gwarantem wypłaty świadczenia. Co do zasady, większość zasądzonych alimentów opiera się na zdrowej logice, czyli faktycznych możliwości strony zobowiązanej do opłacania świadczenia bez rygorystycznego obniżenia poziomu życia czy ryzyka popadnięcia w ubóstwo. 

Jak przygotować się do procesu o alimenty? Niezbędne dokumenty

Aby sprawa o alimenty w Poznaniu mogła zakończyć się w optymalny dla obu stron sposób, warto odpowiednio się do niej przygotować. Przede wszystkim należy realnie wykazać wysokość kosztów związanych z utrzymaniem dziecka, przedstawiając odpowiednie dokumenty, jak umowa najmu mieszkania, rachunki oraz faktury za dostarczane do niego media, a także wszelkie inne zawarte w celu spełnienia potrzeb dziecka umowy np. z przedszkolem bądź żłobkiem. Co istotne, koszty tj. wynagrodzenie opiekunki (gdy rodzic opiekujący się dzieckiem nie może z jakichś powodów się nim zajmować z racji na godziny pracy), opłaty za wizyty lekarskie także należy w pełni uwzględnić. Bardzo pomocne mogą okazać się wszelkie paragony fiskalne będące dowodem wydatków związanych z ubraniem czy wyprawką dziecka do szkoły. Z kolei w celu ustalenia możliwości finansowych drugiego z rodziców pomocne mogą okazać się: umowa o pracę, zaświadczenie o dochodach czy wyciąg z konta bankowego. Dopiero po zaznajomieniu się ze wszystkimi dokumentami sąd podejmie najwłaściwszą decyzję. Nie wszystkie kroki w tej sprawie musimy podejmować samodzielnie, na terenie miasta Poznania znajduje się wiele kancelarii mogących pomóc w przygotowaniu do procesu alimentacyjnego.