Opublikowano: 13 grudnia 2022
pieniądze

Prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku niektórych jednostek związane jest z obowiązkiem badania sprawozdań finansowych. Biegły rewident to zawód polegający na przeprowadzaniu czynności rewizji finansowej, czyli audycie finansowym. To niezwykle istotna kwestia, której celem jest ustalenie, czy dana jednostka w sposób rzetelny oraz wiarygodny przedstawia swoją sytuację finansową, oraz majątkową, a także wypracowany wynik finansowy. Zatem, czym dokładnie zajmuje się biegły rewident?

Rewident Warszawa – czym się zajmuje?

Biegły rewident zajmuje się przeprowadzeniem audytów z zakresu finansów w postaci badania sprawozdań finansowych. Przepisy mające znaczenie w zakresie wykonywania zawodu audytora wynikają z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Jest to osoba mająca uprawienia do świadczenia czynności z zakresu szeroko pojętej rewizji finansowej. Obowiązki biegłego rewidenta obejmują sporządzanie raportów, a także wydawanie opinii odnośnie prowadzonych sprawozdań oraz rewizji finansowych.

Rewident Warszawa – wymogi dla audytora

Żeby zostać rewidentem finansowym, należy spełniać szereg wymogów, do których należy zaliczyć zarówno ukończenie studiów i zdobycie wyższego wykształcenia, jak i odbycie kilkuletnich praktyk oraz aplikacji w firmie przeprowadzającej audyty. Zdobywa on uprawnienia po zdaniu egzaminu, do którego warto się solidnie przygotować. Biegły rewident musi posiadać zdolność do czynności prawnych, ale również korzystać z praw publicznych w pełnym zakresie.

Istotne jest również, że audytor składa ślubowanie, by zobowiązać się do zapisanych w nim zasad. Dotyczą one rzetelności, przekazywania obowiązujących standardów oraz bezstronności. Osoba na tym stanowisku musi zdawać sobie sprawę z ciągłego poszerzania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Biegły rewident w Warszawie – jakie ma obowiązki?

Do obowiązków audytora można zaliczyć udowodnienie, iż poddawana analizie dokumentacja danej firmy przedstawia zgodne z prawdą informacje, które w rzetelny sposób obrazują faktyczny stan jej finansów czy sytuacji finansowej. To odpowiedzialny zawód, który należy wykonywać z zaangażowaniem, a za wystawienie opinii nieodzwierciedlającej zastanego w przedsiębiorstwie stanu, grozi kara grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

Mimo iż, biegły rewident w Warszawie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy, to od tej reguły istnieją pewne wyjątki. Dotyczą one głównie popełnienia przestępstwa, co osoba wykonująca zawód audytora zobowiązana jest zgłosić do odpowiednich organów. Co więcej, audytor może zostać wezwany przez określone instytucje do przedstawienia dokumentacji, co również zwalnia go z zachowania tajemnicy. Biegły rewident w Warszawie to profesja, do której należy podejść w sposób rzeczowy oraz skrupulatny. Wymaga on cierpliwości oraz dokładności w swoich działaniach, ponieważ audyt finansowy nie może zawierać błędów czy nieścisłości. To szereg ważnych zadań, które należy wykonywać z precyzją i profesjonalizmem, by wszystko przebiegło zgodnie z procedurami.